تخطى إلى المحتوى

Contact

[pl_row pagelayer-id=”SGqASsKZweF1gmMT” stretch=”auto” col_gap=”10″ width_content=”auto” row_height=”default” overlay_hover_delay=”400″ row_shape_top_color=”#227bc3″ row_shape_top_width=”100″ row_shape_top_height=”100″ row_shape_bottom_color=”#e44993″ row_shape_bottom_width=”100″ row_shape_bottom_height=”100″ ele_padding=”150px,0px,150px,0px” overlay_transperancy=”0.2″ overlay_color=”#9ca9b0ff” ele_bg_type=”image” ele_bg_img=”378″ ele_bg_posx=”center” ele_bg_posy=”center” ele_bg_repeat=”no-repeat” ele_bg_size=”cover” overlay_type=”color” ele_padding_mobile=”100px,0px,100px,0px” ele_padding_tablet=”120px,0px,120px,0px”]
[pl_col pagelayer-id=”JkmKgydmZGB3Skt6″ widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ ele_bg_type=”” ele_bg_posx=”center” ele_bg_posy=”center” ele_bg_repeat=”no-repeat” ele_bg_size=”cover” ele_bg_img=”http://sitepad.local/site-data/plugins/pagelayer-pro/images/default-image.png”]
[pl_heading pagelayer-id=”25F7ovfkAsPewUBT” heading_state=”normal” color=”#012233ff” align=”center” heading_typo=”Cabin,35,,700,,,Solid,,Uppercase,5,” animation=”fadeInUp” animation_delay=”600″ animation_speed=”slowest” heading_typo_mobile=”,22,,,,,Solid,,,,” heading_typo_tablet=”,30,,,,,Solid,,,,”]

contact us[/pl_heading]
[/pl_col]
[/pl_row]
[pl_row pagelayer-id=”eobeXPQs5Hd72yLn” stretch=”auto” col_gap=”0″ width_content=”auto” row_height=”default” overlay_hover_delay=”400″ row_shape_top_color=”#227bc3″ row_shape_top_width=”100″ row_shape_top_height=”100″ row_shape_bottom_color=”#e44993″ row_shape_bottom_width=”100″ row_shape_bottom_height=”100″ ele_padding=”90px,0px,0px,0px” ele_padding_mobile=”40px,0px,40px,0px” ele_padding_tablet=”50px,0px,50px,0px”]
[pl_col pagelayer-id=”QBruhTeOH4fNTq0z” widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ col=”6″]
[pl_heading pagelayer-id=”ITNho2emj2T36Qon” heading_state=”normal” color=”#012233ff” align=”center” heading_typo=”Cabin,30,,700,,,Solid,,Uppercase,5,” animation=”fadeInUp” animation_delay=”600″ animation_speed=”slowest” heading_typo_mobile=”,20,,,,,Solid,,,,” heading_typo_tablet=”,25,,,,,Solid,,,,”]

get in touch[/pl_heading]
[pl_divider pagelayer-id=”Cg4YQvTbCHdwRxUP” divider_style=”solid” divider_color=”#fcdca9ff” divider_weight=”2″ divider_widht=”10″ divider_gap=”10″ divider_alignment=”center” ele_margin=”-15px,0px,0px,0px” animation=”fadeInUp” animation_delay=”700″ animation_speed=”slowest”]
[/pl_divider]
[pl_text pagelayer-id=”1RXEbF8ygKPkSZOg” ele_padding=”0%,24%,0%,24%” animation=”fadeInUp” animation_delay=”800″ animation_speed=”slowest” ele_padding_mobile=”0px,0px,0px,0px” ele_padding_tablet=”0%,15%,0%,15%”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin diam justo, scelerisque non felis porta, placerat vestibulum nisi. Vestibulum ac elementum massa. In rutrum quis risus quis sollicitudin.

[/pl_text]
[pl_inner_row pagelayer-id=”4jlEr1MTyVmTeAeP” stretch=”full” col_gap=”0″ width_content=”auto” row_height=”default” overlay_hover_delay=”400″ row_shape_top_color=”#227bc3″ row_shape_top_width=”100″ row_shape_top_height=”100″ row_shape_bottom_color=”#e44993″ row_shape_bottom_width=”100″ row_shape_bottom_height=”100″ ele_bg_type=”color” ele_bg_color=”#012233ff” ele_padding=”70px,0px,70px,0px” ele_margin=”70px,0px,0px,0px” ele_margin_mobile=”35px,0px,0px,0px” ele_padding_mobile=”35px,0px,35px,0px” ele_margin_tablet=”40px,0px,0px,0px” ele_padding_tablet=”40px,0px,40px,0px”]
[pl_inner_col pagelayer-id=”PKTtJnrA3xCabWde” widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″]
[pl_heading pagelayer-id=”OhkiTc6FWFj01XTb” heading_state=”normal” color=”#ffffffff” align=”center” heading_typo=”Cabin,24,,700,,,Solid,,Uppercase,5,” animation=”fadeInUp” animation_delay=”600″ animation_speed=”slowest” ele_padding_mobile=”0px,0px,0px,0px” heading_typo_mobile=”,18,,,,,Solid,,,,” heading_typo_tablet=”,22,,,,,Solid,,,,”]

drop a line[/pl_heading]
[pl_text pagelayer-id=”FhhspafROQ6Vi69T” ele_padding=”1%,14%,0%,14%” animation=”fadeInUp” animation_delay=”700″ animation_speed=”slowest” ele_padding_mobile=”0px,0px,0px,0px”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin diam justo, scelerisque non felis porta, placerat vestibulum nisi. Vestibulum ac elementum massa. In rutrum quis risus quis sollicitudin.

[/pl_text]
[pl_contact pagelayer-id=”3eeWsBgI6LRSqPS1″ form=”contact-form” name=”Contact Form” form_position=”default” space_label=”,,10,” input_state=”normal” input_padding=”20,25″ radio_padding=”10,10″ field_hover_delay=”400″ submit=”send” type=”pagelayer-btn-custom” size=”pagelayer-btn-custom” btn_hover_delay=”400″ icon_position=”pagelayer-btn-icon-left” icon_spacing=”5″ con_post_id=”3925″ form_placeholder_color=”#ffffffff” placeholder_typo=”Roboto,13,,300,,,Solid,,Capitalize,,” form_input_bg=”#00000000″ form_input_color=”#ffffffff” input_height=”15″ field_border_type=”solid” field_border_color=”#fcdca9ff” field_border_width=”0,2,2,0″ field_border_radius=”0,0,0,0″ contect_btn_align=”center” ele_padding=”50px,0px,0px,0px” btn_border_type=”solid” btn_border_color=”#fcdca9ff” btn_border_width=”2,2,2,2″ btn_border_radius=”0,0,0,0″ btn_bg_color=”#00000000″ btn_color=”#ffffff” btn_typo=”Cabin,13,,600,,,Solid,1,Uppercase,1.5,” btn_custom_size=”10,45″ animation=”fadeInUp” animation_delay=”800″ animation_speed=”slowest” ele_padding_mobile=”25px,0px,0px,0px” placeholder_typo_tablet=”,13,,,,,Solid,,,,” btn_typo_tablet=”,13,,,,,Solid,,,,”]
[pl_contact_item pagelayer-id=”JtIEoRWkhtascBqJ” label_name=”enter your name:” field_type=”text” values=”One
Two” field_name=”Fieldname” field_width=”32″ space_between=”0,10,10,0″ label_as_holder=”true” field_display=”inline-block” field_width_mobile=”100″ space_between_mobile=”0,10,10,10″]
[/pl_contact_item]
[pl_contact_item pagelayer-id=”CTmXe1DHmicf58MN” label_name=”enter your phone:” field_type=”text” values=”One
Two” field_name=”Fieldname” field_width=”32″ space_between=”0,10,10,0″ label_as_holder=”true” field_display=”inline-block” field_width_mobile=”100″ space_between_mobile=”0,10,10,10″]
[/pl_contact_item]
[pl_contact_item pagelayer-id=”kh3iGrBsFYzG04vP” label_name=”enter your email:” field_type=”email” values=”One
Two” field_name=”Fieldname” field_width=”32″ space_between=”0,10,35,0″ label_as_holder=”true” field_display=”inline-block” field_width_mobile=”100″ space_between_mobile=”0,10,10,10″]
[/pl_contact_item]
[pl_contact_item pagelayer-id=”74btcQUVPlJRqlBo” label_name=”enter your message here:” field_type=”textarea” values=”One
Two” field_name=”Fieldname” field_width=”96″ space_between=”0,0,35,0″ textarea_rows=”6″ label_as_holder=”true” field_width_mobile=”100″ space_between_mobile=”0,10,31,10″]
[/pl_contact_item]
[/pl_contact]
[pl_heading pagelayer-id=”JJ1sLhB23ea2tz4I” heading_state=”normal” color=”#012233ff” align=”center” heading_typo=”Cabin,30,,700,,,Solid,,Uppercase,5,”]

[/pl_heading]
[/pl_inner_col]
[/pl_inner_row]
[/pl_col]
[/pl_row]
[pl_row pagelayer-id=”6UHx5qzyo1vx7W7u” stretch=”auto” col_gap=”10″ width_content=”auto” row_height=”default” overlay_hover_delay=”400″ row_shape_top_color=”#227bc3″ row_shape_top_width=”100″ row_shape_top_height=”100″ row_shape_bottom_color=”#e44993″ row_shape_bottom_width=”100″ row_shape_bottom_height=”100″ ele_padding=”80px,0px,80px,0px” ele_padding_mobile=”40px,0px,0px,0px” ele_padding_tablet=”50px,0px,50px,0px”]
[pl_col pagelayer-id=”MeeQrNLDuvVe9UuJ” widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″]
[pl_heading pagelayer-id=”rUSlJ00CvT9fyweU” heading_state=”normal” color=”#012233ff” align=”center” heading_typo=”Cabin,30,,700,,,Solid,,Uppercase,5,” animation=”fadeInUp” animation_delay=”600″ animation_speed=”slowest” heading_typo_mobile=”,20,,,,,Solid,,,,” heading_typo_tablet=”,25,,,,,Solid,,,,”]

contact info[/pl_heading]
[pl_divider pagelayer-id=”rFOIcsrxYW8TBRZn” divider_style=”solid” divider_color=”#fcdca9ff” divider_weight=”2″ divider_widht=”10″ divider_gap=”10″ divider_alignment=”center” ele_margin=”-15px,0px,0px,0px” animation=”fadeInUp” animation_delay=”700″ animation_speed=”slowest”]
[/pl_divider]
[pl_text pagelayer-id=”3hb9lDybhhPFBTya” ele_padding=”0%,24%,0%,24%” animation=”fadeInUp” animation_delay=”800″ animation_speed=”slowest” ele_padding_mobile=”0px,0px,0px,0px” ele_padding_tablet=”0%,15%,0%,15%”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin diam justo, scelerisque non felis porta, placerat vestibulum nisi. Vestibulum ac elementum massa. In rutrum quis risus quis sollicitudin.

[/pl_text]
[pl_inner_row pagelayer-id=”P1VdJK6yXq5nJUbk” stretch=”auto” col_gap=”10″ width_content=”auto” row_height=”default” overlay_hover_delay=”400″ row_shape_top_color=”#227bc3″ row_shape_top_width=”100″ row_shape_top_height=”100″ row_shape_bottom_color=”#e44993″ row_shape_bottom_width=”100″ row_shape_bottom_height=”100″ ele_padding=”30px,0px,0px,0px” ele_padding_mobile=”15px,0px,0px,0px” ele_padding_tablet=”20px,0px,0px,0px”]
[pl_inner_col pagelayer-id=”NRMCBzFjlJcsdyVk” widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ ele_padding=”15px,15px,15px,15px” col_width=”32″ ele_shadow=”2,2,15,#fcdca9ff,2,” animation=”fadeInLeft” animation_delay=”600″ animation_speed=”slowest” col_width_mobile=”100″]
[pl_iconbox pagelayer-id=”wmSLMK6kxZg6mr0a” service_icon=”fas fa-map-marker-alt” service_alignment=”top” service_vertical_alignment=”middle” service_icon_view=”default” service_icon_padding=”15″ service_icon_state=”normal” service_icon_color=”#012233ff” service_icon_font_size=”35″ service_icon_hover_delay=”400″ service_bor_state=”normal” service_heading=”Address” heading_alignment=”center” service_title_spacing=”15,0,0,0″ heading_state=”normal” service_heading_color=”#012233ff” service_heading_typo=”Cabin,22,,700,,,Solid,,Capitalize,,” heading_delay=”400″ service_text_alignment=”center” service_btn_hover_delay=”400″ service_icon_alignment=”center” service_icon_font_size_mobile=”25″ service_heading_typo_mobile=”,18,,,,,Solid,,,,” service_icon_font_size_tablet=”30″ service_heading_typo_tablet=”,20,,,,,Solid,,,,”]

[/pl_iconbox]
[pl_address pagelayer-id=”swGQJZRufmrbMCFh” icon=”” align=”flex-start” color=”#5d5d5dff” typography=”Roboto,14,,500,,,Solid,1.5,,,” ele_css=”{{element}} .pagelayer-address{
text-align:center;
}”]
[/pl_address]
[/pl_inner_col]
[pl_inner_col pagelayer-id=”uSh7r7I4MqEfCM2J” widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ ele_padding=”0px,0px,0px,0px” col_width=”1″]
[/pl_inner_col]
[pl_inner_col pagelayer-id=”TjzZVpStznqKT1Ow” widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ ele_padding=”15px,15px,15px,15px” col_width=”32″ ele_shadow=”2,2,15,#fcdca9ff,2,” animation=”fadeInUp” animation_delay=”800″ animation_speed=”slowest” col_width_mobile=”100″]
[pl_iconbox pagelayer-id=”FUvYg14mEmizPBib” service_icon=”fas fa-phone-alt” service_alignment=”top” service_vertical_alignment=”middle” service_icon_view=”default” service_icon_padding=”15″ service_icon_state=”normal” service_icon_color=”#012233ff” service_icon_font_size=”35″ service_icon_hover_delay=”400″ service_bor_state=”normal” service_heading=”phone” heading_alignment=”center” service_title_spacing=”15,0,0,0″ heading_state=”normal” service_heading_color=”#012233ff” service_heading_typo=”Cabin,22,,700,,,Solid,,Capitalize,,” heading_delay=”400″ service_text_alignment=”center” service_btn_hover_delay=”400″ service_icon_font_size_mobile=”25″ service_heading_typo_mobile=”,18,,,,,Solid,,,,” service_icon_font_size_tablet=”30″ service_heading_typo_tablet=”,20,,,,,Solid,,,,”]

[/pl_iconbox]
[pl_phone pagelayer-id=”wUfaynfTwKdVRYNn” icon=”” align=”center” color=”#5d5d5dff” typography=”Roboto,14,,500,,,Solid,1.5,,,”]
[/pl_phone]
[/pl_inner_col]
[pl_inner_col pagelayer-id=”IJSw4qLN4W3DIsq6″ widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ ele_padding=”0px,0px,0px,0px” col_width=”1″]
[/pl_inner_col]
[pl_inner_col pagelayer-id=”vmWeofwxRbK7jkKZ” widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″ ele_padding=”15px,15px,15px,15px” col_width=”32″ ele_shadow=”2,2,15,#fcdca9ff,2,” animation=”fadeInRight” animation_delay=”700″ animation_speed=”slowest” col_width_mobile=”100″]
[pl_iconbox pagelayer-id=”nnivIc7SyMR6qOou” service_icon=”far fa-envelope-open” service_alignment=”top” service_vertical_alignment=”middle” service_icon_view=”default” service_icon_padding=”15″ service_icon_state=”normal” service_icon_color=”#012233ff” service_icon_font_size=”35″ service_icon_hover_delay=”400″ service_bor_state=”normal” service_heading=”email” heading_alignment=”center” service_title_spacing=”15,0,0,0″ heading_state=”normal” service_heading_color=”#012233ff” service_heading_typo=”Cabin,22,,700,,,Solid,,Capitalize,,” heading_delay=”400″ service_text_alignment=”center” service_btn_hover_delay=”400″ service_icon_alignment=”center” service_icon_font_size_mobile=”25″ service_heading_typo_mobile=”,18,,,,,Solid,,,,” service_icon_font_size_tablet=”30″ service_heading_typo_tablet=”,20,,,,,Solid,,,,”]

[/pl_iconbox]
[pl_email pagelayer-id=”bNzxgGgUIrE9PnR4″ icon=”” align=”center” color=”#5d5d5dff” typography=”Roboto,14,,500,,,Solid,1.5,,,”]
[/pl_email]
[/pl_inner_col]
[/pl_inner_row]
[/pl_col]
[/pl_row]
[pl_row pagelayer-id=”xFsQufz65znhyZXg” stretch=”full” col_gap=”0″ width_content=”full” row_height=”default” overlay_hover_delay=”400″ row_shape_top_color=”#227bc3″ row_shape_top_width=”100″ row_shape_top_height=”100″ row_shape_bottom_color=”#e44993″ row_shape_bottom_width=”100″ row_shape_bottom_height=”100″]
[pl_col pagelayer-id=”qI7YdnWCDypTBJMu” widget_space=”15″ overlay_hover_delay=”400″]
[pl_google_maps pagelayer-id=”zHjhdG8H3oiIfwfN” zoom=”10″ height=”350″ animation=”fadeInUp” animation_delay=”600″ animation_speed=”slowest” height_mobile=”250″ height_tablet=”300″]

New York, New York, USA[/pl_google_maps]
[/pl_col]
[/pl_row]

error: Content is protected !!